Místní lidová knihovna

Městys Sepekov
Náměstí 174
398 51 Sepekov

Kontakt:

e-mail: knihovna.sepekov@tiscali.cz
telefon: 382 581 054

 

Výpůjční doba:

PO 13:00 - 20:00 hod
ST 13:00 - 17:00 hod
ČT 8:00 - 11:00 hod, 13:00 - 15:00 hod
Knihovna je organizační složkou obce. Nachází se v přízemí budovy Obecního úřadu v Sepekově.

Historie

Historie knihovny sahá do 20. let minulého století. Již dříve zde existovaly čtenářské spolky, ale pravidelně fungující knihovna byla založena v roce 1920 . Knihovna byla umístěna v popisném čísle 26. Prvním knihovníkem byl řídící učitel Gustav Hora, předsedou knihovní rady p. František Vejdovec.

Půjčovní doba byla v neděli od 9.00 – 12.00 hodin. V roce 1926 vlastnila knihovna 502 svazků knih, měla 55 čtenářů a 1665 výpůjček za rok. Výpůjčné bylo stanoveno na 20 haléřů za jeden vypůjčený svazek.V roce 1936 měla knihovna 850 svazků knih, 2044 výpůjček a 100 čtenářů.

Vystřídalo se zde několik knihovníků, kteří se snažili o to, aby knihovna byla vždy mezi těmi nejlepšími.

Současnost

Knihovna v Sepekově doznala v nedávné době velkých změn, a to díky dotaci od Ministerstva kultury. Součástí byla také rekvalifikace knihovnice, která probíhala pod záštitou VISK a podpory ÚP v Písku ve Státní vědecké knihovně v Českých Budějovicích .

V současné době je knihovna veřejně přístupnou institucí, která prostřednictvím nových informačních technologií plní funkci informačního centra v obci. Připojení knihovny na síť Internet přineslo celou řadu možností ve zpřístupňování informací, z oblasti legislativy, pro vzdělání i relaxaci občanů.

Slouží velice dobře pro využití volného času dětí a mládeže, nejenom z naší obce, ale i z ostatních spádových obcí, kde knihovny nejsou nebo nemají takové možnosti využití jako knihovna naše. Malým čtenářům je věnován jeden den v týdnu, na který jsou připraveny soutěže na literární téma, besedy nad knihami a zábavnou formou se děti seznamují s tradicemi a historií obce.

Je možno rovněž využít knihovních služeb prostřednictvím knihovního programu LANius, který umožňuje mimo jiné i vyhledávání knih pomocí elektronického katalogu.

Knihovna se zapojila do veřejné soutěže "Vesnice roku", o nejlepší knihovnu roku 2002. Vyhrála krajské kolo a proto byla automaticky zařazena do celostátního kola, kde se umístila na prvním místě. 16. října převzal pan starosta a paní knihovnice v Zrcadlové kapli Klementina v Praze titul "Knihovna roku 2002", Čestné uznání a finanční hotovost pro využití v knihovně.

V současné době má knihovna 5.736 svazků knih, odebírá 15 titulů časopisů, je zaregistrováno 151 čtenářů z toho 49 do 15ti let. Výpůjční doba pro veřejnost je 17 hodin týdně, nejdelší otevírací doba je do 20 hodin, přístup na veřejný Internet od pondělí do pátku.

Internet v Sepekově a okolí
Chcete neomezené připojení k Internetu, zřízení a aktivaci ZDARMA? Při přechodu od konkurence 6 měsíců ZDARMA? Již od 166,- měsíčně!!!