Volba nového vedení městyse

10.11.2010 17:00

Úřad Městyse Sepekov v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecni zřízeni), v platném zněni, informuje o konání ustavujícího zasedáni Zastupitelstva Městyse Sepekov svolaného dosavadním starostou městyse Stanislavem Sedláčkem v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích.

Místo konání: Restaurace Obecní dům, Sepekov č.p. 378, velký salónek
Doba konání: 10. listopadu 2010 od 17:00 hodin

 

Zpět