Zájmové organizace a spolky

Tělovýchovná jednota Sokol Sepekov

Zajišťuje rozvoj sportovního vyžití v obci v rámci svých aktivit. Její hlavní činností je fotbal pro všechny věkové kategorie (více v samostatné sekci „sepekovský fotbal“).

Tělocvičná jednota Sokol Sepekov

Tělocvičná jednota opět obnovila svoji činnost roku 1991. Její členové znovu uvedli do života „Sokolské hřiště“, kde provedli terénní a povrchové úpravy, vybudovali sociální zařízení. Jimi pořádané akce jako je pochod „Sepekovská 21“, dětské dny, sportovní turnaje, tradiční pálení čarodějnic s programem pro děti nebo naučné vycházky do okolí navštěvují lidé z širokého okolí. Rozvoj sportovního vyžití v obci zajišťuje v rámci svých aktivit.

Klub důchodců

Klub začal svoji činnost 1.2.1999. Schází se každých 14 dní. Na svá setkání si zve hosty, kteří mají určitý vztah a potřebné vědomosti ke zvolenému tématu besedy. Beseduje se nad otázkami zdraví, cestování, kultury, historie, diskutuje se o zahradnických pracích, hosty bývají např. zástupci Městské policie v Milevsku nebo starosta obce. Klub důchodců pořádá každoročně ve spolupráci s místní organizací ČSŽ a Místní lidovou knihovnou zájezdy za kulturními a historickými památkami.

Knihovna je organizační složkou obce. Nachází se v přízemí budovy Obecního úřadu v Sepekově.

Český svaz žen

Svaz připravuje každoročně řadu společenských akcí - ples, dětský karneval, společenská setkání při svíčkách, besedy, kurzy, soutěže v pečení, organizuje zájezdy na divadelní představení, setkání s důchodci. Aktivně se zapojuje do údržby veřejných prostranství.

Český svaz chovatelů

Byl založen v roce 1958, od této doby pravidelně organizuje výstavy během sepekovských poutích. V současné době má ČSCH více než 20 členů. Ti se aktivně účastní chovatelského dění v regionu. navštěvují chovatelské výstavy, a to i národní, které se konají v různých místech republiky. Na těchto výstavách dosáhli celé řady chovatelských úspěchů. Zvířata sepekovských chovatelů byla oceněna celou řadou čestných cen. ČSCH vyzývá chovatele, kteří mají vztah k chovu králíků, holubů a exotického ptactva, aby se stali členy a pomohli udržet chovatelskou tradici v obci i pro další roky.

Sbor dobrovolných hasičů Sepekov

K veřejnému životu na vesnici neodmyslitelně patří hasiči. Každý rok probíhají činnosti jako sběr železného šrotu, výcvik, proškolení zásahové jednotky nebo údržba techniky a zbrojnice. V příštím roce oslaví Sbor dobrovolných hasičů 115. výročí svého založení.

https://sdhsepekov.wz.cz

Internet v Sepekově a okolí
Chcete neomezené připojení k Internetu, zřízení a aktivaci ZDARMA? Při přechodu od konkurence 6 měsíců ZDARMA? Již od 166,- měsíčně!!!